“Элим, барсыңбы?! ККФ
10 жылдык юбилейине карата жаңы

КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ!

Баардык конкурстардын мазмуну элибизде кайрымдуулук маданиятын өнүктүрүү, жардамдашууга, бир туугандыка, кайдыгер карабоого үндөгөн болуусу зарыл.

Конкурс төмөнкү багыттар боюнча өткөрүлөт:

Cүрөт тартуу

маалымат

Cүрөт тартуу конкурсу

Конкурстарга10 жаштан 30 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген, ата-энсинен ажыраган жарандарыбыз катыша алат.

Конкурстун шарттары:

1. Конкурска катышуучулар эмгегин белгиленген дарекке түздөн-түз колдон, электрондук почта же почта жолу аркылуу жибере алат.

2. Жиберилүүчү чыгармалар буга чейин эч кандай конкурста катышпаган жана эч кандай басмада басылбаган болууга тийиштүү.

3. Аңгемелерге, ырларга тематикалык жактан чектөө болот.

4. Ар бир катышуучу эң көп эки аңгемеси же ыры менен катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ошондой эле жиберилүүчү аңгеме эң аз 1.000 (бир миң), эң көп 10.000 (оң миң) сөздөн түзүлүшү жеткиликтүү. Ал эми ырлар эң азы 8 сап, эң көп 32 саптан ашпоосу керек.

5. Жиберилүүчү чыгармалардын үстүнө тек кана катышуучунун аты жөнү жазылат; аты жөнүнөн башка катышуучу жөнүндө кандайдыр бир маалымат көрсөтүлгөн болсо анда ал аңгеме конкурскa кабыл алынбайт.

6. Катышуучу өзү тууралуу (аты-жөнү, туулган жери жана күнү, ошондой эле ата-энесинин аты жөнү, майыптуулугу жөнүндө маалымдаманын көчүрмөсү, атасынын же апасынын кайтыш болгондугу жөнүндөгү маалымдаманын көчүрмөсү), үй дареги жана автобиографиясы менен кошо бир даана фотосүрөтүн чакан бир конвертке салып анын сыртына аты-жөнүн жазат да ал конвертти аңгеме баракчасы салынган чоң конверттин ичине салууга тийиш.

7. Сынакка 12 форматтагы арип менен компьютерде терилген аңгемелердин 2 нускасы жөнөтүлүүгө тийиш.

8. Конкурска катышкан чыгармалар кайтарып берилбейт жана автор өз чыгармасын кайтарып алуу боюнча эч кандай укукка ээ эмес.

Конкурс 2 (эки) бөлүктөн турат:
1. Жалпы эмгектерди кабыл алуу;
2. Калыстардын берген атайын тапшырмасын аткаруу; (экинчи турга өткөн катышуучуларга жеке чакыруу жөнөтүлүп, “Элим, барсыңбы?!” ККФ фондунун Бишкек шаарындагы офисинде өткөрүлөт)

Эмгектерди тапшыруунун соңку күнү : 2018-жыл 31-октябрь
Жеңүүчүлөрдүн жарыялануусу : 2018-жыл 10-Ноябрь
Сыйлыкты тапшыруу аземи : 2018-жыл 11-Ноябрь
Эмгектерди кабылдоо жери: synak.elimbar@gmail.com, "Элим, барсыңбы?!" Коомдук кайрымдуулук фондунун офиси. Дарек: Бишкек ш, Исакеев көч 18/3

Кол өнөр

маалымат

Кол өнөр конкурсу

Конкурстарга10 жаштан 30 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген, ата-энсинен ажыраган жарандарыбыз катыша алат.

Конкурстун шарттары:

1. Конкурска катышуучулар эмгегин белгиленген дарекке түздөн-түз колдон, электрондук почта же почта жолу аркылуу жибере алат.

2. Жиберилүүчү чыгармалар буга чейин эч кандай конкурста катышпаган жана эч кандай басмада басылбаган болууга тийиштүү.

3. Аңгемелерге, ырларга тематикалык жактан чектөө болот.

4. Ар бир катышуучу эң көп эки аңгемеси же ыры менен катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ошондой эле жиберилүүчү аңгеме эң аз 1.000 (бир миң), эң көп 10.000 (оң миң) сөздөн түзүлүшү жеткиликтүү. Ал эми ырлар эң азы 8 сап, эң көп 32 саптан ашпоосу керек.

5. Жиберилүүчү чыгармалардын үстүнө тек кана катышуучунун аты жөнү жазылат; аты жөнүнөн башка катышуучу жөнүндө кандайдыр бир маалымат көрсөтүлгөн болсо анда ал аңгеме конкурскa кабыл алынбайт.

6. Катышуучу өзү тууралуу (аты-жөнү, туулган жери жана күнү, ошондой эле ата-энесинин аты жөнү, майыптуулугу жөнүндө маалымдаманын көчүрмөсү, атасынын же апасынын кайтыш болгондугу жөнүндөгү маалымдаманын көчүрмөсү), үй дареги жана автобиографиясы менен кошо бир даана фотосүрөтүн чакан бир конвертке салып анын сыртына аты-жөнүн жазат да ал конвертти аңгеме баракчасы салынган чоң конверттин ичине салууга тийиш.

7. Сынакка 12 форматтагы арип менен компьютерде терилген аңгемелердин 2 нускасы жөнөтүлүүгө тийиш.

8. Конкурска катышкан чыгармалар кайтарып берилбейт жана автор өз чыгармасын кайтарып алуу боюнча эч кандай укукка ээ эмес.

Конкурс 2 (эки) бөлүктөн турат:
1. Жалпы эмгектерди кабыл алуу;
2. Калыстардын берген атайын тапшырмасын аткаруу; (экинчи турга өткөн катышуучуларга жеке чакыруу жөнөтүлүп, “Элим, барсыңбы?!” ККФ фондунун Бишкек шаарындагы офисинде өткөрүлөт)

Эмгектерди тапшыруунун соңку күнү : 2018-жыл 31-октябрь
Жеңүүчүлөрдүн жарыялануусу : 2018-жыл 10-Ноябрь
Сыйлыкты тапшыруу аземи : 2018-жыл 11-Ноябрь
Эмгектерди кабылдоо жери: synak.elimbar@gmail.com, "Элим, барсыңбы?!" Коомдук кайрымдуулук фондунун офиси. Дарек: Бишкек ш, Исакеев көч 18/3

Ыр жана эссе жазуу

маалымат

Ыр жана эссе жазуу

Конкурстарга 10 жаштан 30 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген, ата-энсинен ажыраган жарандарыбыз катыша алат.

Конкурстун шарттары:

1. Конкурска катышуучулар эмгегин белгиленген дарекке түздөн-түз колдон, электрондук почта же почта жолу аркылуу жибере алат.

2. Жиберилүүчү чыгармалар буга чейин эч кандай конкурста катышпаган жана эч кандай басмада басылбаган болууга тийиштүү.

3. Аңгемелерге, ырларга тематикалык жактан чектөө болот.

4. Ар бир катышуучу эң көп эки аңгемеси же ыры менен катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ошондой эле жиберилүүчү аңгеме эң аз 1.000 (бир миң), эң көп 10.000 (оң миң) сөздөн түзүлүшү жеткиликтүү. Ал эми ырлар эң азы 8 сап, эң көп 32 саптан ашпоосу керек.

5. Жиберилүүчү чыгармалардын үстүнө тек кана катышуучунун аты жөнү жазылат; аты жөнүнөн башка катышуучу жөнүндө кандайдыр бир маалымат көрсөтүлгөн болсо анда ал аңгеме конкурскa кабыл алынбайт.

6. Катышуучу өзү тууралуу (аты-жөнү, туулган жери жана күнү, ошондой эле ата-энесинин аты жөнү, майыптуулугу жөнүндө маалымдаманын көчүрмөсү, атасынын же апасынын кайтыш болгондугу жөнүндөгү маалымдаманын көчүрмөсү), үй дареги жана автобиографиясы менен кошо бир даана фотосүрөтүн чакан бир конвертке салып анын сыртына аты-жөнүн жазат да ал конвертти аңгеме баракчасы салынган чоң конверттин ичине салууга тийиш.

7. Сынакка 12 форматтагы арип менен компьютерде терилген аңгемелердин 2 нускасы жөнөтүлүүгө тийиш.

8. Конкурска катышкан чыгармалар кайтарып берилбейт жана автор өз чыгармасын кайтарып алуу боюнча эч кандай укукка ээ эмес.

Конкурс 2 (эки) бөлүктөн турат:
1. Жалпы эмгектерди кабыл алуу;
2. Калыстардын берген атайын тапшырмасын аткаруу; (экинчи турга өткөн катышуучуларга жеке чакыруу жөнөтүлүп, “Элим, барсыңбы?!” ККФ фондунун Бишкек шаарындагы офисинде өткөрүлөт)

Эмгектерди тапшыруунун соңку күнү : 2018-жыл 31-октябрь
Жеңүүчүлөрдүн жарыялануусу : 2018-жыл 10-Ноябрь
Сыйлыкты тапшыруу аземи : 2018-жыл 11-Ноябрь
Эмгектерди кабылдоо жери: synak.elimbar@gmail.com, "Элим, барсыңбы?!" Коомдук кайрымдуулук фондунун офиси. Дарек: Бишкек ш, Исакеев көч 18/3

Долбоор жазуу

маалымат

Социалдык долбоор (проект) жазуу;

Эскертүү! Бул конкурска 18 жаштан 30 жашка чейин Кыргыз Республикасынын баардык жарандары катыша алат!

Конкурстун шарттары:

1. Конкурска катышуучулар эмгегин белгиленген дарекке түздөн-түз колдон, электрондук почта же почта жолу аркылуу жибере алат.

2. Жиберилүүчү долбоор буга чейин эч кандай конкурста катышпаган жана эч кандай басмада басылбаган болууга тийиштүү.

3. Катышуучу өзү тууралуу (аты-жөнү, туулган жери жана күнү, ошондой эле ата-энесинин аты жөнү, майыптуулугу жөнүндө маалымдаманын көчүрмөсү, атасынын же апасынын кайтыш болгондугу жөнүндөгү маалымдаманын көчүрмөсү), үй дареги жана автобиографиясы менен кошо бир даана фотосүрөтүн чакан бир конвертке салып анын сыртына аты-жөнүн жазат да ал конвертти аңгеме баракчасы салынган чоң конверттин ичине салууга тийиш.

4. Сынакка 12 форматтагы арип менен компьютерде терилген аңгемелердин 2 нускасы жөнөтүлүүгө тийиш.

5. Конкурска катышкан долбоорлор кайтарып берилбейт жана автор өз чыгармасын кайтарып алуу боюнча эч кандай укукка ээ эмес.

Конкурс 2 (эки) бөлүктөн турат:
1. Жалпы эмгектерди кабыл алуу;
2. Калыстардын берген атайын тапшырмасын аткаруу; (экинчи турга өткөн катышуучуларга жеке чакыруу жөнөтүлүп, “Элим, барсыңбы?!” ККФ фондунун Бишкек шаарындагы офисинде өткөрүлөт)

Эмгектерди тапшыруунун соңку күнү : 2018-жыл 31-октябрь
Жеңүүчүлөрдүн жарыялануусу : 2018-жыл 10-Ноябрь
Сыйлыкты тапшыруу аземи : 2018-жыл 11-Ноябрь
Эмгектерди кабылдоо жери: synak.elimbar@gmail.com, "Элим, барсыңбы?!" Коомдук кайрымдуулук фондунун офиси. Дарек: Бишкек ш, Исакеев көч 18/3

БАЙГЕЛЕР

Дубайга сапар

4 сапар

Ноутбук

4 даана

Cмартфон

4 даана

Ар кандай кызыктуу белектер